Tisková zpráva

Pozvánka na valnou hromadu

14. dubna, 2024

Z veme akcionáře zapsané v seznamu akcionářů společnosti B\V vinařství a.s. na valnou hromadu, která se bude konat dne 13.3.2019 v 9:00 hodin v novém sídle společnosti na adrese Vítězná č. p. 718, 696 02 Ratíškovice.

  • 1Zahájení valné hromady Společnosti, prezence přítomných akcionářů, kontrola usnášeníshopnosti
  • 2Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů, sosoby pověřené sčítáním hlasů)
  • 3Rozhodnutí o změně stanov společnosti v souvislosti se způsobem jednání za Společnost.
  • 4Odvolání a volba nových členů dozorčí rady s ohledem na blížící se konec funkčního období členů dozorčí rady.
  • 5Závěr
Předchozí článek
Zpět na výběr článku