SZIF

Název projektu: Vinice - investice

Místo realizace: B\V vinařství a.s., Vítězná 718, 696 02 Ratíškovice

IČ: 03255719

DIČ: CZ03255719

Číslo žádosti: 20/010/0411n/564/001943

Nákup 2 ks traktorů do vinice

Nákup 2 ks mulčovačů

Došlo k realizaci projektu, nákupu zemědělské techniky.

Technika je využívána pro zpracování půdy, obdělávání vinice.

Došlo k přidané hodnotě podniku.

Díky realizaci je možné dál rozvíjet chod firmy v oblasti vinařství.